ก่อนจะเริ่มใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส ก่อนที่จะเริ่มต้น เราต้องการข้อมูลบางอย่างบนฐานข้อมูล คุณจะต้องการรู้ข้อมูลบางอย่างก่อนจะเริ่มต้น

  1. ชื่อฐานข้อมูล
  2. ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล
  3. รหัสผ่านฐานข้อมูล
  4. โฮสต์ฐานข้อมูล
  5. คำนำหน้าตาราง (ถ้าคุณต้องการติดตั้งเวิร์ดเพรสมากกว่าหนึ่งในหนึ่งฐานข้อมูล)

เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างไฟล์ wp-config.php ถ้ามีเหตุผลใด ๆ ที่ทำให้การสร้างไฟล์อัตโนมัติไม่ทำงาน ไม่ต้องกังวล ทั้งหมดนี้สามารถทำแทนได้โดยการกรอกข้อมูลฐานข้อมูลลงในไฟล์ปรับแต่ง คุณอาจจะเปิด wp-config-sample.php ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ ใส่ข้อมูลของคุณและบันทึกมันเป็น wp-config.php ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม? เรามีให้คุณ

In all likelihood, these items were supplied to you by your web host. If you don’t have this information, then you will need to contact them before you can continue. If you’re all ready…

เริ่มทำงานได้